INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko

Two families – one history – two regions – one nation
Dve rodiny – jedna história – dva regióny – jeden národ

Esterházy Galanta s r.o. bolo v spolupráci s maďarskou spoločnosťou World Transit Kft. úspešné v medzinárodnom projekte, ktorý je podporený v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti, rozšírenie ponuky turistických atrakcií a zvýšenie počtu návštevníkov oboch regiónov rekonštrukciou priestorov kaštieľa Forgáč v meste Mándok a Neogotického kaštieľa Esterházyovcov v Galante. Skúmaním dejín vzájomných vzťahov medzi rodinami Forgáčovcov a Esterházyovcov poskytne projekt záujemcom o kultúrny cestovný ruch jedinečné zážitky.

V rámci projektu bude zrekonštruované podkrovie kaštieľa (hotela) Forgáč v Mándoku. Rekonštrukciou vznikne 10 izieb slúžiacich na ubytovacie účely a výstavná miestnosť, v ktorej bude vystavený historický nábytok. V zrekonštruovanej časti Neogotického kaštieľa v Galante bude vybudovaná reštaurácia, v ktorej budú vystavované objekty vysokej historickej hodnoty, čím budú hosťom poskytované sofistikovanejšie a kvalitnejšie služby.

V rámci projektu bude vyvinutá tematická webová stránka a mobilná aplikácia, ktorá bude vychádzať zo spoločnej histórie rodín Esterházyovcov a Forgáčovcov. Aplikácia bude okrem iného obsahovať turistickú mapu so zastávkami od Galanty po Mándok – s lokalitami, ktoré hrali kľúčovú úlohu v spoločnej histórii oboch rodín. Po návšteve všetkých miest v rámci aplikácie poskytnú projektoví partneri turistom špeciálne benefity a zľavy na služby.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu:
Two families – one history – two regions – one nation
Dve rodiny – jedna história – dva regióny – jeden národ
Akronym:
Two families one history
Kód projektu:
SKHU / 1902 / 1.1 / 023
Celkový rozpočet projektu:
839 560,00 €
Rozpočet Esterházy Galanta s r.o.:
400 100 € (z toho výška podpory z EFRR 340 085 €)
Prioritná os:
Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ:
1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti
Reportáže a prezentácia:
billboard

Rekonštrukcia reštaurácie