Galanta ležiaca v srdci Matúšovej zeme na Južnom Slovensku bola statkom Esterházyovcov a rodina vo svojom aristokratickom prímení storočia uchováva svoje tunajšie korene a príponu De Galantha. V usadlosti sa nachádzajú až dva kaštiele Esterházyovcov: menší a skromnejší, pôvodom z konca 15. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný v barokovom štýle, a druhý väčší, ktorý bol postavený v roku 1633. Kým prvotne spomínaný už ako obnovený slúži na kultúrne účely, ten druhý desaťročia stojí prázdny a jeho stav sa zhoršuje, iba teraz sa zobúdza z dlhého spánku Šípkovej Ruženky, vďaka miestnym nadšencom.

Ak by sme chceli vyznačiť historicko-umelecké a historicko-architektonické miesto Neogotického kaštieľa počas jeho rozkvetu v 19. storočí, tak musíme sa pozrieť viac ako jedno storočie dozadu. Musíme začať s konštatovaním, že v architektúre Maďarska harmonicky pokojný, šľachetne jednoduchý klasicizmus v 40-ich rokoch 19. storočia vystriedala dynamická a rušná romantika s nepravidelnými formami. Za osobitný smer považujeme tudorský štýl ako vplyv anglického kaštieľa vo Windsoru (1824–40) (kaštiele v mestách Nagyugróc, Nádasdladány, Rusovce atď.) Popredné miesto patrí kaštieľu Esterházyovcov v Galante, ktorý dal postaviť gróf József Esterházy (1799–1879) v 60-ich rokoch 19. storočia, niekdajšiu rezidenciu staršej grófskej česneckej vetvy rodiny.

Kaštieľ sa nestaval ako „investícia na zelenom poli“, ale na jeho mieste stál hrad z neskoršieho stredoveku, asi so štvorcovým pôdorysom, ohraničený hradbou, posilnený na rohoch baštami, obklopený vodnou priekopou. Hradbu z tureckých čias dal postaviť Dániel Esterházy (1585–1654) a Pál Esterházy (1587–1645) ako prvok systému pomedznej tvŕdze na Južnom Slovensku, a ako o tom svedčí rovnoveká kamenná tabuľa s latinským textom, zamurovaná do západnej veže súčasného kaštieľa, kompletne bol postavený v roku 1633: „DALI SME POSTAVIŤ NAJLEPŠIEMU A NAJVÄČŠIEMU BOHU, DANIEL A PAVOL ESTERHÁZY SAMI SEBE A NAŠIM VĎAČNÝM POTOMKOM V ROKU 1633.“ Po tom, čo sultánové vojská v roku 1663 obsadili blízke Nové Zámky, pravidelné spustošenia neminuli ani Galantu, preto hrad ešte viac posilnili a vybavili. Po vytlačení Turkov v 18. storočí hrad – ako aj mnoho iných – bol prestavaný na kaštieľ, a to vďaka biskupovi Imre Esterházy (1689–1763). Baroková rezidencia zapadala do reťazca kaštieľov postavených maďarskými aristokratmi, ktoré sa nachádzali na severo-východ od vtedajšieho politického centra krajiny, Prešporku (Bernolákovo, Ivánka pri Bratislave, Veľký Bieľ, Kráľová nad Váhom, Galanta a o niečo na juh Tomášikovo).

Po viac ako sto rokoch spomínaný József Esterházy rozhodol o kompletnej prestavbe. Gróf bol veľmi naklonený myšlienke, aby tradičným centrom roztrhnutej famílie vyjadrujúci spolupatričnosť bola znovu Galanta, a aby bola postavená aj k tomu primeraná rezidencia. Prípravou projektov poveril jedného z významných architektov doby, Antala Wébera (1823–1889), ktorý mal dobré odborné priateľstvo s Miklósom Yblom. Peštiansky architekt odchovaný na majstrovskej škole Józsefa Hilda a následne na viedenskej akadémii v 50-ich rokoch 19. storočia často pracoval pre aristokratické rodiny. (Neskôr sa stal zamestnávaným architektom investícií hlavného mesta, kde projektoval najmä renesančné budovy.) S jeho menom súvisí projekt jedného z najvýznamnejších objektov výstavby romantických kaštieľov vo vtedajšom Maďarsku, postaveného v rokoch 1862–64, a to kaštieľ Erdődyovcov v meste Rotenturm an der Pinka v Rakúsku, takisto on vysníval kaštieľ Zichyovcov v meste Nagyhörcsökpuszta (1852–58), ktorý je už celkom zničený. Na základe času výstavby dvoch iných kaštieľov je pravdepodobné, že Wéber v rokoch 1858–62 sa zaoberal s galantským projektovaním pre Józsefa Esterházyho. Neogotický štýl okrášlil čulými, asymetricky umiestnenými vežami a strieľňami na rímsach. Strednú časť južnej hlavnej fasády rozdeľujú tri rizality vyzdvihnuté lomenými štítmi, na rohu veže so silnou hmotnosťou. Na základe línie fasády je určité, že tvar hlavného krídla ovplyvnili danosti predchádzajúcej budovy. Mimoriadne bohaté a pestré sú architektonické detaily, ozdobné prvky, okná, lomené štíty a rímsy tak veľmi, že svojim charakterom a motívmi už vystupujú z kategórie gotiky a pripomínajú architektúru synagógy. Dve prízemné krídla majú oveľa jednoduchší tvar, ich okná sú oblúkové, znakmi romantiky sa stretávame iba na rímsach a lomených štítoch s kaskádovitým riešením.

V hlavnej budove v schodisku pod vjazdom pre koče okrem gotického-rebrovaného pokrytia ostalo gotické schodové zábradlie s bohatým vzorkovaním, a v niekoľkých miestnostiach neogotická alebo renesančne klenba. Niekde ešte nachádzame niekdajšie podlahy a dlažby, detaily rámov dverí, a zdá sa, že nám neskôr môžu poskytnúť dobré oporné body pri náročnej obnove pamiatky pre nevyhnutnú rekonštrukciu niektorých detailov. Nad rámec toho o interiéroch a zariadeniach panských apartmánov starých čias nevieme skoro nič. Tu musíme uviesť kuriózny záhradný prvok, ktorý sa zachoval skoro zázračným spôsobom – jednu z dvoch studní nádvoria. Pamätihodnosť vyššia ako človek, vyhotovená z liatiny pripomínajúca baštu pravdepodobne nemá páru a je jedinou zachovanou neogotickou studňou na Slovensku. Ďalším unikátom nádvoria je obnovená neogotická brána, ktorá bola vyrobená práve v 19.storočí.

Funeral ceremony in Nagyszombat
(Trnava, Slovakia) on 26 November 1652

The outcome of the Battle of Vezekény was reported to the Court War Council in Vienna (Hofkriegsrat) by Count Mansfeld. The tragic fate of the one of the most prominent noble families evoked sympathy throughout the Monarchy. The Emperor, the Secret Council (Geheimrat) as well as Count Mansfeld and Count Puchaim expressed their condolences to the family. Until the funeral ceremony, the coffins with the bodies of four Esterházys were displayed in the chapel of the Castle of Sempte (Šintava, Slovakia). The funeral took place in Nagyszombat (Trnava, Slovakia) on 26 November 1652. The funeral procession was greeted at the town gate by the groom of the chamber, Count Erdődy, as representative of the Emperor. The procession with all the members of the Esterházy family led by Baron Dániel Esterházy, representatives of prominent Hungarian aristocratic families, colour-guards of the Esterházy fortresses, delegations of the Hungarian counties and citizens of Nagyszombat proceeded to St John the Baptist Cathedral of Nagyszombat where the coffins were laid in the family crypt.

The funeral oration was held by Tamás Pálffy, Bishop of Nyitra (Nitra, Slovakia) and Paul Hoffmann, Bishop of Pécs. The beautiful shields of the four deceased still decorate the walls of the church. Almost 20,000 people attended the funeral.

ZSÓFIA KATALIN ILLÉSHÁZY

(1547 Bratislava – 12 March 1599, Galanta)

She was the daughter of Tamás Illésházy and wife of Ferenc Esterházy, the Vice-ispán (Viscount; vicecomes) of Pozsony County. Her brother was Baron István Illésházy (1541-1609). She is the one and only objective evidence of the Esterházy-Illésházy kinship.

She was born in 1547 as the sixth child of Tamás Illésházy and the second child of Zsófia Földes de Kismagyar (1528 – 1547). Anna Pogány de Cseb, her father’s first wife, left her father a widower, so Zsófia was born to his second wife. In 1566, she married Ferenc Esterházy de Galántha (1533 – 1606). They had 13 children.

She died in Galanta, in one of the Esterházy properties, in 1599. Her sons Dániel, Pál and the famous Miklós are the founders of the three branches of the Esterházy family.

FERENC ESTERHÁZY

(1533 – 1604)

Ferenc Esterházy was a Hungarian noble who served as Vice-ispán (Viscount; vicecomes) of Pozsony County from 1579. He was the founder of the wealthy and prestigious House of Esterházy.

His parents were Benedek Zerhas de Zerhashaz, from the clan of Salamon, and Ilona Bessenyei de Galántha. He was the first of his family to use the title de Galántha (galánthai) when he inherited the lordship of Galánta (today: Galanta, Slovakia) from his mother. He built a Renaissance-style mansion in 1600. Another building situated in the town, a Renaissance-style fortress with four towers, today known as the neo-Gothic castle, was built by his two sons, Dániel and Pál, in 1633.

Ferenc participated in the 1596 campaign against the Turks, serving under commander Count Miklós Pálffy. His son István was killed in the Battle of Keresztes (Mezőkeresztes, Hungary) on 26 October 1596.

DÁNIEL ESTERHÁZY

(26 July 1585, Galanta – 14 June 1654, Šintava, Slovakia)

Dániel Esterházy was a Hungarian noble and founder of the Csesznek branch of the House of Esterházy. He was son of Ferenc Esterházy, Vice-ispán (Viscount; vicecomes) of Pozsony County and Zsófia Illésházy. He was granted the Order of the Golden Spur; he was an imperial counsellor and between 1647 and 1649 he was a member of the tax payment investigating committee. He was also nominated for the post of palatine. He obtained the castle of Csesznek (Csesznek, Hungary) for his family.

He married Judit de Rum et Rábadoroszló (1606 – 1663) on 20 February 1623 in Lakompak. She was the Lady of Gáta (today: Gattendorf, Austria, Hungarian: Lajtakáta). They had twenty children. Their sons Gáspár and Tamás Esterházy died heroically in the Battle of Vezekény in 1652.

In 1633, he had the building constructed that, after many reconstructions, is known today as the neo-Gothic castle.

PÁL ESTERHÁZY

(1 February 1587, Galanta – 17 January 1645, Nové Zámky, Slovakia)

He was the founder of the Zólyom branch of the House of Esterházy.

His first wife was Countess Zsuzsanna Károlyi de Nagykároly (1590 – 1621). His second wife was Countess Éva Viczay de Loós et Hédervár. His son Ferenc Esterházy died heroically in the Battle of Vezekény in 1652.

In 1633, he and his brother Dániel had the building constructed that, after many reconstructions, is known today as the neo-Gothic castle.

NICHOLAS ESTERHÁZY

(8 April 1583, Galanta – † 11 September 1645, Großhöflein, Austria)

He was the son of Francis Esterházy (1532 – 1604) and grandson of Benedict Esterházy (1508 – 1583). He was born in the family of Francis Esterházy, the Vice-ispán (Viscount) of Pozsony County. In 1622, he received the castle and overlordship of Fraknó (Forchtenstein) as well as the town of Eisenstadt (both in Burgenland, Austria), in this way he became the founder of the Fraknó branch of the House of Esterházy.

In 1612, he married Orsolya Dersffy. In Szucsány (Sučany, Slovakia) on 22 July 1624, he married the widow of Imre Thurzó, Baroness Krisztina Nyáry de Bedegh, who died after giving a birth on 17 February 1641. He had three children with his first wife: son Stephen, daughter Christiana, and an unchristened child who died at birth in the Castle of Zólyom (Zvolen, Slovakia) on 15 March 1619. With his second wife he had nine children, the most prominent ones were Ladislaus Esterházy (killed in the Battle of Vezekény) and Paul Esterházy, the later palatine of the country. He financially supported the construction of the building today known as the neo-gothic castle.

PAUL I, Prince Esterházy of Galántha

(8 September 1635 – 26 March 1713)

(full German name: Paul Fürst Esterházy von Galantha; full Hungarian name: galánthai herceg Esterházy Pál) was the first Prince Esterházy of Galántha from 1687 to 1713, Palatine of the Kingdom of Hungary from 1681 to 1713, and an Imperial Field Marshal. Paul was also an accomplished poet, harpsichordist, and composer. He actively participated in various battles against the Ottoman Turks during the Fourth Austro-Turkish War (1663–1664) and the Great Turkish War (1662–1669). Paul is credited with establishing the wealth, power, and influence of the Princely House of Esterházy.

Born in Kismarton (Eisenstadt), Kingdom of Hungary, Paul was the third son of Nicholas, Count Esterházy of Galántha and his second wife Baroness Krisztina Nyáry of Bedegh. His father, Nicholas, bore the office of the Palatine of the Kingdom of Hungary.

Paul was raised in a deeply religious atmosphere and studied at Jesuit institutions in Graz and Nagyszombat. He displayed literary talents at an early age. On 16 August 1652, Paul’s elder brother Ladislaus was killed in the Battle of Vezekényagainst the Turks. Paul succeeded Ladislaus as Count Esterházy of Galántha and inherited the family’s vast wealth and landholdings at the age of 17.